docs

Information about API Foundation

Czym jest API Foundation?

logo

API Foundation oferuje rozwiązania do budowania aplikacji i usług w dowolnym środowisku. Podstawowy interfejs API oparty na skryptach powłoki, które
umożliwiają pobieranie, zarządzanie, przetwarzania i publikowanie danych.

Modularyzacja -> Standaryzacja -> Specjalizacja -> Automatyzacja

Dlaczego API Foundation?

API Foundation służy doświadczeniem w zakresie integracji oprogramowania, wspierając powstawanie najlepszych produktów i usług! Naszym celem jest rozpowszechnianie i wsparcie tych idei i rozwiązań dla każdej otwartej organizacji, społeczności i specjalistów.

Idea

Jako programiści, na co dzień używamy wielu zestawów narzędzi, pozwalających kontrolować pracę

Idea wzięła sie z praktyki, lat doświadczeń i małych ale setek kroków w trakcie tworzenia i korzystania z własnych narzędzi, które
obecnie rozwijamy i udostępniamy w ramach organizacji.

Początek

zaczęło się od potrzeby modularyzacji po stronie frontendu. Następnie konieczne było stworzenie do tego szybkiego deplymentu. W sumie powstało kilka projektów działających w jednym ekosystemie.

Cel

Streamowanie danych i aplikacji, coś co należy do przyszłosci w IoT, gdzie konieczxne jest dopasowanie obszernego ekosystemu automatycznie do warunków w jakich będzie pracował, nie jest to tylko kwestia konfuguracji, ale też dopasowanie w zależności od użycia i interfejsów.

# IoT
# Streamowanie Aplikacji bez przełaowywania
# Streamowanie środowiska dla aplikacji
# Budowanie Interfejsów w locie, MVP

Rozwiązania

Ekosystem rozwiązań dla wielu społeczności:

W skład których wchodzą:

Korzyści ekosystemu

Tak w kilka lat powstał gotowy do pokazania ekosystem, który z powodzeniem może być stosowane przez dowolnej skali firmy i aplikacje. Warto zadać sobie pytanie, czego oczekujemy w codziennej pracy?

Środowisko:

Język skryptowy systemu operacyjnego

Jakie jest lepsze rozwiązanie?

W praktyce często nie ma jasnej drogi, rozwiązania dopiero klarują sie w trakcie realizacji dlatego lepiej od razu korzystać z elastycznych narzędzi, wspierających natywne środowisko, bez niepotrzebnej abstrakcji, której korzyści są dopiero widoczne w dojrzałej apikacji.

APIfoundation wspiera natywne języki skryptowe systemów operacyjnych. W jakim celu i dlaczego? Chcemy być blisko naturalnego środwiska jak to tylko możliwe i używać bstrakcji bądź specyficznych rozwiązań, wtedy gdy nie ma lepszego. Jednak pierwsze kroki niezaleznie od wybranej technologi sprawiają, że każdy może odnaleźć się w takim środowisku i napisać działającą apkację, by następnie rozwijać ją w docelowym srodowisko migrując dane i technologie.

Naszym celem nie jest pisanie tylko w skryptach bash’a, gdyż skrypty natywne systemu operacyjnego mają pomóc w konfiguracji środowiska a nie tworzeniu aplikacji, dlatego każdy może użyć preferowanego języka programowania.

Korzyści ekosystemu APIfoundation

Kontrola środowiska przez programistę, poprzez definiowanie oczekiwań w skryptach:

Rozwiązanie API Foundation docenią organizacje ceniące sobie zasoby, gdyż ani techniczne, finansowe czy merytoryczne nie są tutaj przeszkodą nawet dla jednoosobowej organizacji, wszystkie elementy można wdrożyć w kilka godzin w ciągu normalnego dnia roboczego online.

native interface, code, environment

api-foundation-plants.png

Dlaczego uważamy, że nasze rozwiązanie jest najlepsze? Ponieważ nie tworzymy sztucznych bytów, pseudo-języków. Opieramy projekty o istniejące standardy, APIFoundation udsotępnia je w postaci zmodularyzowanej.

Jak i kiedy zacząć?

Tutaj nie ma ograniczeń, potrzebna jest (wolna) wola i (otwarty) edytor.

Zapewniamy narzędzia do komunikacji oraz darmowe materiały edukacyjne, również na platformie Youtube, za darmo. Naszym celem jest udostępnienie wielu organizacjom na świecie sprawdzonych praktyk w budowaniu oprogramowania i jego zarządzania. Chcemy pokazać, że bycie liderem na rynku jest osiągalne bardzo szybko w oparciu o dobre rozwiązania. Zgodnie z zasadami panującymi w firmie, która jest patronem API Foundation, Softreck - Leadership Through Software Development.

Dlaczego warto z pośród tak wielu wybrać rozwiązanie API Foundation?

w zasadzie niczego nie trzeba zmieniać, warto spojrzeć na to rozwiązanie jako na zbiór dobrych praktyk
zestawionych w jeden spójny ekosystem i co ważne ze wsparciem merytorycznym samych twórców.

API foundation dedykuje rozwiązania do natywnych środowisk różnych systemów operacyjnych, nie chcemy narzucać własnych rozwiązać a pomóc tym, którzy je sobie chcą sami zorganizować w oparciu o sprawdzony i przetestowany kod.

Przykładowy scenariusz

Wyobraźmy sobie kolejny dzień pracy, tym razem zaczynamy nowy projekt, nowe środowisko. Początki bywają trudne, dlatego powoli zagłębiamy się w dokumentację, szukamy rozwiązania na napotkane błędy.

Oczywiście jest masa rozwiązań chmurowych, wirtualizacji, ale w naszym małym projekcie nie mamy tyle czasu,
dlatego wszystko jest z jednej strony proste ale z drugiej nowe i trzeba samemu sobie poradzić, gdyż nie ma osoby, która wcześniej się tym zajmowała.

Tutaj jest właśnie miejsce na rozwiązanie, jakie na co dzień po części stosujemy, ale nową jakość daje sam ekosystem, który zdefiniowany przez API Foundation daje przewagę wielu lat doświadczenia.

Jakie wobec tego mamy rozwiązanie?

Tak jak przy pisaniu oprogramowania - to kod jest dokumentacją, tak samo przy instalowaniu środowiska do uruchomienia kodu,
to skrypty powłoki shell są dokumentacją wymaganych zależności.

Przykładowo, instalacja odpowiedniej wersji języka PHP wymaga sprawdzenia i decyzji:

Co jeśli jedna z powyżsych opcji nie jest prawdziwa?

Skrypt powinien jak najlepiej określić sytuację i zasugerować dalsze rozwiązania, poprzez np.
doinstalowanie innego modułu, który rozwiąże brak komponentu, aplikacji, biblioteki.

Często odpowiedzialny jest za to composer, ale nawet jeśli go nie ma, lub jeszcze nie jest zainstalowany to skrypty shell zainicjują go w lokalnym lub produkcyjnym środowisku.

Język opisowy w rozwiązaniu APICRA jest standardem, daje od razu informację o tym co chcemy osiągnąć. Każdy skrypt zaczyna się od wyświetlanego przez komendę @echo informacji o przeznaczeniu danego skryptu, np:

@ECHO OFF
echo Check if the application works correctly
WHERE php
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 (
  echo PHP is NOT installed!
)

Korzyści

Istnieją inne dobre rozwiązania i podejścia, API Foundation skupia się na długofalowym wsparciu środowiska tworzenia oprgramowania, rzędu dekad a nie lat.

What we offer You?

We Love Software Development and we create the best solutions with pleasure! We are able to create the best solutions, because we have deep understanding of technology based on advanced projects. We are earning money on trainings for teams which are opened to increase quality of software deelopment at any time. We are independent and free to create the best IT solutions on the World!

Example of wide spectrum on technical side

if You need solve technical problem based on Python/Java/NodeJS, many solutions are based on one language. In APIFoundation case we are supporting and proiding for each language the same SDK solution, which aaliable to use in your application programming language.

Who give you the opportunity to use your own technical solutions in external libraries? We’re opened and we’re giving You opensource code which is ready to set and go!


No license, no subscriptions, ready to use!

Jak rozumiemy API (od ang. application programming interface)

to zbiór reguł opisujący to jak programy komunikują się ze sobą

API jest przede wszystkim specyfikacją wytycznych Implementacja API jest zestawem rutyn, protokołów i rozwiązań informatycznych do budowy aplikacji komputerowych.

Dodatkowo API może korzystać z komponentów graficznego interfejsu użytkownika.

Definiuje się go na poziomie kodu źródłowego dla składników oprogramowania, na przykład aplikacji, bibliotek, systemu operacyjnego.

Zadaniem API, interfejsu programowania aplikacji jest dostarczenie:

A + (number) PI = API

API logo


API Foundation solutions

Apibuild1

APIbuild

apibuild-logo.png

https://github.com/api-build

procesy określające kolejności powstawania nowych wersji oprogramowania, pozwala na odróżnienie wersji między sobą.

Zazwyczaj jest liczbą naturalną (np. numerowanie wersji od 1 lub według roku powstania), liczbą rzeczywistą lub zestawieniem kilku liczb naturalnych. W ostatnim przypadku kolejne liczby oddziela się zazwyczaj kropką, a ich znaczenie jest następujące:

Odpowiedzialna osoba:

APIunit

apiunit-logo.png

https://github.com/apiunit

definition of application for generating project on enironment with source code

Odpowiedzialna osoba:

APIfunc

apifunc-logo.png

https://github.com/apifunc

Środowisko do wykonania kodu jednej prostej funkcji dla dowolnego języka programowania z listy:

Odpowiedzialna osoba:

APIsql

apisql-logo.png

https://github.com/apisql

Data integration for models statements

Odpowiedzialna osoba:

APIcra

apicra-logo.png

https://github.com/apicra

library of shell scripts

Odpowiedzialna osoba:

APIexec

apiexec-logo.png

https://github.com/apiexec

runner for APIcra scripts

Odpowiedzialna osoba:

Apibuild2


The projects are using API Foundation solutions

DevOpsTerminal

devops_terminal-cube-green-128.png

https://github.com/DevOpsTerminal

Console Client with WebUI to acces by SSH many servers

Odpowiedzialna osoba:

Components:

ProMaGen

13/cover.png

https://github.com/promagen

Project Manager & Generator is WebUI client installed on selected server to acces Customers on own projects, by executong defined shell scripts

Odpowiedzialna osoba:

Components:

Narzędzia programisty, software developera - Tom Sapletta ‘Blog

tab-comp

VodApi

UnitApi

ApiCra

ApiBuild

ApiSql

dotyczy

specyfikacja organizacji

specyfikacja aplikacji

definicja procesów środowiska

komunikacji pomiędzy aplikacjami

komunikacji pomiędzy modułami w aplikacji

dokumentacja

definicja procesów

definicja komunikacji pomiędzy aplikacjami

definicja modeli danych – parametrów i procesów

definicja

vodapi.yaml

unitapi.yaml

język programowania

naturalny

naturalny

skrypty bash: .bat, .sh

w zależności od języka

klasy w danym języku

 • UnitApi
 • Definicja aplikacji oraz procesów koniecznych do jej tworzenia
 • oraz każdego jej elementu, również zewnętrznego (RESTAPI) w języku naturalnym
 • definicja procesów, wykonywanych za pomocą skryptów ApiCra
 • create, commit, update, upgrade, test
 • https://unitapi.com/
 • ApiCra
 • implementacja narzędzi i procesów za pomocą skryptów bash’a
 • Ustandaryzowanie bibliotek skryptów oraz używania
 • skrypty usprawniające tworzenie, aktualizację i serwisowanie aplikacji
 • procesy opisane na podstawie definicji UnitApi
 • https://apicra.com/
 • DevopsTerminal
 • Narzędzie do wizualnego uruchamiania skryptów ApiCra, za pomocą przeglądarki internetowej
 • Wykorzystuje specyfikację UnitApi
 • https://devopsterminal.com/
 • ApiBuild
 • generator kodu API na różne platformy w różnych językach programowania
 • biblioteki wspierające komunikacje na zewnątrz aplikacji
 • generowanie kodu SDK ze specyfikacji UnitApi oraz innych specyfikacji jak **swagger,
 • https://apibuild.com/
 • ApiSql
 • Definicja klas Parametrów oraz Procesów w języku programowania aplikacji
 • biblioteki wspierające komunikacje wewnątrz aplikaci, pomiędzy jej modułami
 • modelowanie danych i procesów za wykorzystaniem definicji UnitApi
 • np. wymiana danych pomiędzy bazą danych, formularzem, a RESTAPI
 • ustandaryzowanie i przygotowywanie kodu na różne środowiska programowania
 • https://apisql.com/

Softreck’s API Foundation

The API Foundation is created and sponsored by the Softreck from Estonia. Softreck Company is sharing tools to give Organisations more benefits, to have under control all steps in software and Hardware Development.

Leadership through software development

At Softreck, we strive to go beyond securing smart technical resources by aiming to become your strategic advisors, providing both thought leadership and best practice to ensure that you are confident in being able to deliver solid results in less time and increase your ROI (Return on Investment).

Team

That is why our specialised team is built with the right mix of highly skilled architects and consultants, supported by management with years of industry experience.

Capabilities and requirements of application

The selection and deployment of an initial production API capability is used to prioritise and showcase the baseline platform, whilst delivering a tangible benefit to the business through better alignment and communication of capabilities and requirements.

Monitoring and report

Another key deliverable is a detailed report and executive presentation that provides Softreck’s assessment for the customer’s desired connectivity/integration platform maturity.

Our Help

We use technology such as Open API and Deep-Link connections, we can integrate that service into your business platform.

Whether it’s through embedded technology or something as simple as a booking widget, your clients can now access our booking system directly. We’ll even offer you a return on any reservations made.

Turning a clever feature into a profitable solution.


HOW TO START?

You can exercise all of the Foundation API methods through the API Console as well as view documentation and descriptions of the inputs and outputs of each API method.

Solutions

We started in 2018 with few concepts but one idea: fastest development. Now, in 2020 we are giving solutions:

Our Plans

We are preparing cloud FaaS implementation

Free Solution

Simple open solution for public FaaS

Commercial solution

For private usage, API with authorisation

Another solutions

A Local Dev Tool For Every Project | Lando Tandem Lando